Helgenæs

70 km. – Helgenæs ligger præcis midt i Danmark, og trods sin lidenhed rummer den så meget typisk dansk – stejle kystskrænter, lave strandenge, glade små bakker og lune lavninger, vide udsigter og hyggelige landsbyer. Og dog er Helgenæs altid langt fra ‘Alfarvej’, ja næsten isoleret som en ø, og med en vidtdreven selvforsyning. Adgang på private områder efter naturbeskyttelsesloven. Hunde skal holdes i snor. Start ved Sletterhagevej 58, Ørby, 8400 Knebel.