Skandinavisk Dyrepark

60 km. – Midt på Djursland ligger Skandinavisk Dyrepark. Her er masser af plads til både dyr og mennesker. Det er en tematiseret dyrepark, der overvejende fokuserer på skandinaviske dyrearter, og vi er kendt for isbjørne, brunbjørne og ulve og en hel masse andre nordiske dyr fordelt på 470.000 kvadratmeter. Parkens isbjørneanlæg er anerkendt som verdens bedste. Som gæst får du en enestående mulighed for at opleve naturlig adfærd og komme tæt på dyrene fra lange gangbroer, der bugter sig gennem den smukke danske natur. Samtidig giver vores guider dig historier om dyrenes biologi og krav til levesteder på en seriøs, men forståelig, lærerig og underholdende måde. Dyrene er ambassadører for deres vildtlevende artsfæller, hvilket de kun kan være, hvis de lever under ordentlige forhold. Når du parken, er du med til at støtte arbejdet for at udbrede kendskabet til og truslerne mod de skandinavisk dyrearter. Skandinavisk Dyrepark har eksisteret siden 1994. Parken ejes af dyre-entusiast og direktør Frank Vigh-Larsen, der ikke modtager kommunal,  statsstøtte, eller sponsorater.